Зад всеки успешен резултат се крие гъста мрежа от елементи, които, комбинирани заедно, създават нещо уникално: ангажираност, организация, координация, прецизност. Но кои са основните правила за организиране на перфектната сватба?

Идея и бюджет на сватбеното събитие

На първо място, има начална идея: всяка сватба трябва да се разглежда като отделен случай, със своите специфични нужди и изисквания и трябва да се предлагат оригинални и персонализирани услуги. Перфектната сватба предава, дори и в най-малките си подробности, избраното настроение и атмосфера на гостите: за да направите това, не трябва да поставяте никакви ограничения в желанията си как искате да реализирате идеите си. Това всъщност ще даде на Вашата сватба индивидуалността и личния белег на събитието.

Второ, постоянният бюджетен контрол позволява да се рационализират и разпределят разходите по най-добрия начин на всеки етап от организацията на сватбата.

Мястото на събитието

Друг важен елемент за реализиране на началната идея на сватбата е проучването на местоположението. То, разбира се, трябва напълно да представя желаната идея и концепция на сватбата Ви и трябва да бъде избрано в съответствие с Вашите конкретни критерии. Първо трябва да се направи оценка на района или географската територия на локацията. По-късно трябва да изберете какъв пейзаж предпочитате: ако е градски, за елегантен и основен прием; селски, за традиционна сватба, което също така дава възможност да се възползвате от големите пространства.

Също така е важно да се вземе решение за стила на мястотто - ако е ресторант с хотелска част, зала за събития, сватба на открито или дори модерно индустриално пространство. Накрая, трябва да се вземе предвид капацитетът на мястото, въз основа на броя на гостите и характеристиките на сватбата Ви.

Избор на правилните за Вас доставчици на сватбени услуги

След като се установи началната идея, е време за проучване на доставчиците на сватбени услуги. Ако изберете правилните за Вас такива, ще бъдете сигурни, че всеки аспект на сватбата ще бъде точен до най-малките детайли: храна, дизайн и декорации, забавления и всякакъв вид допълнителна услуга. Тясно свързано с проучването на доставчиците е личните срещи с тях (може и онлайн), организирани така, че да постигне възможно най-добри резултати за най-кратко време, оптимизирайки времето си и все пак, получавайки максимално качество.

Тайминг на сватбата

Резервацията на доставчици на сватбени услуги се прави, само когато двете предишни фази са успешно приключени. Професионалната координация на сватбата е от съществено значение, доколкото тя е в състояние да адресира всички свои детайли в един избран стил, който определя неговата личност, като се грижи за всеки естетически елемент на събитието. Не бива да пропуснем факта, че координаторът изпълнява и щателна логистична координация, благодарение на която се избягват неочаквани проблеми по време на сватбата. Благодарение на последните два етапа, сватбата се оформя и се установява точната роля на всички участници в организацията и реализация.

Таймингът на сватбата Ви позволява точното й управление, осигурявайки успешен резултат: всеки момент се планира и обобщава съгласно фиксиран график, в хармонична организация, която позволява на всеки доставчик на сватбена услуга и всеки участник в събитието да действат в пълна координация помежду си.

Координация на сватбата

След внимателно планиране и организация е време да започне самата сватба: внимателната координация на място ще осигури перфектното управление на всяка ситуация, следвайки всеки момент от събитието с голямо внимание, за да гарантира перфектен резултат.

Организацията на перфектната сватба е резултат от комбинацията от голям брой елементи, характеризиращи се с ефективна цялостна гледка, силно чувство за естетика и строг график. Започвайки от предварителните фази на началната идея, контрола на бюджета, местоположението и проучването на доставчици, чрез художествена и логистична координация, завършвайки с координацията на самото събитие, тези правила със сигурност ще направят Вашата сватба истински успешна и тя ще е сбъднатата Ви мечта.